Aktualności

01

Thedy & Partners analizuje projekt noweli Ordynacji podatkowej: Instytucja interpretacji straci na znaczeniu

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej przewiduje sporo zmian w zakresie interpretacji indywidualnych. Wpłyną one z pewnością na znaczenie i popularność tej instytucji w praktyce.

Zmiany obejmą: datę „ważności” interpretacji indywidualnych, wysokości opłaty, kierowanie pytań do organów, ograniczenia wydawania interpretacji indywidualnych oraz formę składania wniosków.

– Zgodnie z projektowanymi zmianami interpretacja indywidualna oraz jej zmiana mają być ważne tylko przez 5 lat od dnia jej wydania. Aby korzystać z ochrony wynikającej z posiadania interpretacji indywidualnej, podatnik musiałby złożyć kolejny, nowy wniosek o jej wydanie. Co ważne, przepisy przejściowe przewidują, że wydane już interpretacje indywidualne również będą podlegać 5-letniemu terminowi ważności, przy czym wydane przed 1 stycznia 2019 r. mają stracić ważność 1 stycznia 2024 r. Ułatwieniem ma być to, że podatnik po 5 latach będzie mógł złożyć wniosek wskazując sygnaturę interpretacji, która wygasła bez przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie ich oceny prawnej – wskazuje Dawid Charkiewicz, konsultant w Thedy & Partners.

Spore zmiany szykują się w samych opłatach od wniosku o wydanie interpretacji. Dziś opłata taka to koszt 40 zł dla podatnika od każdego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego przedstawianego we wniosku. Po zmianach opłata będzie zależała od tego kto wniosek składa i będzie się ona wahała między 1% minimalnego wynagrodzenia a 100% tej kwoty. Podatnicy objęci właściwością MUS w Warszawie zapłacą 2800 zł, podatnicy objęci właściwością innego urzędu niż właściwy miejscowo – 1400 zł, pozostali podatnicy prowadzący działalność gospodarczą – 400 zł, osoby fizyczne i podatnicy prowadzący działalność gospodarczą występującym z pytaniem niezwiązanym z działalnością gospodarczą– 40 zł. Opłata za wniosek wspólny będzie ustalana jako suma opłat określonych dla poszczególnych podatników, przypadających na każdego z zainteresowanych.

Ze zmian pozytywnych warto wskazać na planowane wprowadzenie możliwości, że organ wydający interpretację będzie mógł zwrócić się do organów posiadających wiedzę specjalistyczną, np. do GUS w zakresie klasyfikacji działalności.

– Ze zmian ograniczających i niekorzystnych trzeba wspomnieć o tym, że jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej albo objaśnień podatkowych wydanych w takim samym stanie prawnym, organ wyda postanowienie, w którym stwierdzi istnienie jednego z dwóch rozstrzygnięć i odmówi wydania interpretacji indywidualnej. Dziś taka odmowa może mieć miejsce, gdy dana sprawa była już wyjaśniona w ramach interpretacji ogólnej. Objaśnienia nie wykluczały możliwości otrzymania interpretacji indywidualnej. Po zmianach już będą – wyjaśnia Dawid Charkiewicz.

Ważne jest również to, że profesjonalni pełnomocnicy (m.in. adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi), ale również spółki wpisane do KRS oraz przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, będą musieli wnioskować o interpretacje indywidualne drogą elektroniczną, jeżeli zaproponowane zmiany w Ordynacji podatkowej wejdą w życie.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN