Aktualności

01

Terminy zaliczek na PIT ponownie przedłużone

Minister finansów postanowił przedłużyć po raz kolejny terminy na uregulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Powód? Ograniczenia i ich negatywne skutki wywołane pandemią koronawirusa.

Projekt rozporządzenia w tym obszarze jest już gotowy, a jego przepisy mają wejść w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy na początek, że przepisami pierwszej tarczy antykryzysowej do ustawy o PIT wprowadzono art. 52o, który przedłużył termin wpłaty zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników do 1 czerwca 2020 r. Rozwiązanie to obejmuje również płatników, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Przedłużenie tych terminów dotyczyło płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

W związku z tym, że stan epidemii nadal trwa, a znoszenie obostrzeń wprowadzane jest stopniowo, Minister Finansów postanowił ponownie przedłużyć termin na wpłatę zaliczek na PIT. Rozwiązanie to również w tym przypadku będzie przewidziane dla tych przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z pandemią.

Nowe terminy na uregulowanie zaliczek na PIT to:

1) do 20 sierpnia 2020 r. – w odniesieniu do podatku dochodowego pobranego w marcu;

2) do 20 października 2020 r. – w odniesieniu do podatku dochodowego pobranego w kwietniu.

I to nie koniec zmian. Minister zaplanował je również w odniesieniu do zaliczek pobranych przez płatników w maju. Termin ich wpłaty ma zostać przedłużony do 20 grudnia 2020 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN