Aktualności

01

Kolejne przedłużenie terminów podatkowych

Na etapie prac w Sejmie nad projektem tarczy antykryzysowej 4.0 zdecydowano o przesunięciu kolejnych terminów. Tym razem na złożenie informacji w zakresie cen transferowych.

Zgodnie z zaproponowanym przepisem, termin do złożenia informacji o cenach transferowych TP-R przedłuża się:

1) do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Dokładnie takie samo przesunięcie nastąpi w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednocześnie termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych zostanie przedłużony do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

– Dobrze, że terminy na dopełnienie obowiązków w zakresie sporządzenia i przesłania do skarbówki informacji i oświadczeń dotyczących cen transferowych zostały przesunięte. Ich poprawne przygotowanie wymaga sporo wysiłku i czasu. Teraz przedsiębiorcy kierują swoją energię na utrzymanie płynności finansowej i miejsc pracy po przestoju spowodowanym koronawirusem – komentuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN