Aktualności

01

Termin na złożenie IFT-2R będzie przesunięty

Minister finansów przesuwa termin na złożenie informacji IFT-2R o dwa miesiące. Jest projekt rozporządzenia w tym zakresie.

Informacja IFT-2R dotyczy wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Obowiązek jej złożenia dotyczy przedsiębiorców, którzy w trakcie roku kalendarzowego wypłacili zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenie z tytułu świadczeń i usług niematerialnych, w tym usług reklamowych.

Obowiązek złożenia tej informacji był już przedłużony do końca maja, ze względu na stan pandemii. Czyli do końca maja 2020 r. powinny być złożone informacje dotyczące 2019 r. Teraz MF ponownie wydłuża ten termin o dwa miesiące i wyznacza termin na koniec siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Zatem informacje IFT-2R za ubiegły rok trzeba będzie złożyć do końca lipca 2020 r.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia przedłużającego ten termin czytamy, że potrzeba wydłużenia tego terminu została zasygnalizowana przez Związek Banków Polskich. Zmiana jest podyktowana względami technicznymi, bowiem, uwzględniając Komunikat zamieszczony na stronie Poczty Polskiej w sprawie rozszerzenia możliwości dokonywania wysyłek zagranicznych, banki występujące w roli płatników mogą na dziś zlecić wysyłkę jedynie ok. 63% informacji IFT-2R za rok 2019. W dalszym ciągu nie ma możliwości wysłania informacji IFT-2R za rok 2019 do pozostałych ok. 37% podatników z krajów takich jak m.in. Cypr, Malta czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dlatego też podmioty zobowiązane do sporządzenia i wysłania informacji IFT-2R mogą, z przyczyn od siebie niezależnych, nie dotrzymać terminu 31 maja 2020 r.

– Przedłużenie terminu do złożenia i przekazania informacji IFT-2R o dodatkowe dwa miesiące pozwoli nierezydentom otrzymać informacje o kwocie pobranego podatku dla celów odliczenia tego podatku od podatków płaconych w państwie rezydencji. Warto też dodać, że w wyniku tej zmiany, rozporządzenie przedłużające termin na złożenie informacji IFT-2R obejmie płatników, których rok podatkowy skończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., a nie jak dotychczas do 31 stycznia 2020 r. – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN