Aktualności

01

Szczepienia przeciw grypie bez PIT w dedykowanym rozporządzeniu

Jest gotowy projekt rozporządzenia ministra finansów, który zwolni z podatku dochodowego szczepienia przeciw grypie finansowane dla pracowników przez zakłady pracy.

– Obecnie wartość szczepionki, którą szef kupuje dla zatrudnionych osób jest przychodem pracowników, który trzeba opodatkować. Jednak można skorzystać ze specjalnego zwolnienia już dziś. Zgodnie bowiem z objaśnieniami podatkowymi Ministra Finansów z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: „Świadczenie pracodawcy polegające na sfinansowaniu pracownikom np. testów na koronawirusa, ale również np. maseczek, czy przyłbic, następuje w interesie pracodawcy (nie pracownika). Dostarczenie środków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznany przychód po stronie pracownika. Objaśnienia te mogą być stosowane również do szczepień przeciw grypie, które finansuje pracodawca – wyjaśnia Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Parters.

Projekt rozporządzenia jest zatem doprecyzowaniem obecnej sytuacji i przeniesieniem wspomnianych regulacji do tego aktu prawnego. Projekt rozporządzenia zakłada, że wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci szczepienia przeciw grypie będzie zwolniona z podatku, a jeśli podatek już zapłacono, zostanie on zwrócony przy rozliczeniu rocznym.

– Warto podkreślić, że zwolnienie będzie limitowane – do 100 zł. Podatkowi będzie podlegać nadwyżka ponad tę kwotę. Limit ten będzie dotyczył jednego roku. Trzeba też dodać, że zwolnieniem objęte mają być: badanie kwalifikujące do szczepienia, sama wartość szczepionki oraz jej przeprowadzenie. Zwolnienie dotyczyć też będzie szczepień realizowanych w ramach pracowniczych pakietów medycznych – wskazuje Adam Allen.

Ważne jest również to, że zwolnienie określone w rozporządzeniu nie wejdzie do porządku prawnego na stałe. Będzie ono obowiązywać do końca odwołania w Polsce stanu pandemii. Początek obowiązywania zwolnienia minister finansów określił na 1 marca 2020 r. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN