Aktualności

01

Spada liczba APA

Do 30 września 2020 r. zawarto jedynie 8 uprzednich porozumień cenowych – APA. W całym 2019 r. było ich prawie dwa razy więcej, bo 15 – wynika z najnowszych statystyk Ministerstwa Finansów.

Przypomnijmy, że APA (z ang. Advance Pricing Arrangements) to formalne porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym. To rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie ma formę decyzji administracyjnej, a organem właściwym do jego zawarcia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. APA jest najbardziej efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transakcyjnych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe.

Z ostatnich statystyk wynika, że do końca września zostało zawartych 7 porozumień jednostronnych, czyli między podatnikiem a Szefem KAS oraz 1 porozumienie dwustronne, czyli zawieranych przez ministra finansów z organem podatkowym właściwym dla drugiej strony transakcji (podmiotu powiązanego z podatnikiem). W tym roku porozumienia wielostronnego jeszcze nie zawarto. Przedsiębiorcy złożyli 16 wniosków o APA.

– Opublikowane statystyki pokazują również średni czas obsługi wniosku o APA. Przy porozumieniach jednostronnych jest to 11 miesięcy. Przy dwustronnych jest to 30 miesięcy, a przy wielostronnych 35 miesięcy. Najczęściej stosowaną metodą w zawieranych APA jest metoda marży transakcyjnej netto. Z kolei najwięcej porozumień dotyczy sprzedaży dóbr materialnych do Polski – wskazuje Cyprian Werykowski, dyrektor w Thedy & Partners.

Warto dodać, że w ramach procedury APA możliwe jest również zorganizowanie spotkań wstępnych. W ich ramach spotykają się przedstawiciele Szefa KAS i przedsiębiorcy, w trakcie którego prowadzona jest rozmowa dotycząca m.in. celowości zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych informacji, trybu i terminu zawarcia APA. Jest to procedura niesformalizowana i wolna od opłat. Statystyka dotycząca tych spotkań również spada. W 2018 r. odbyło się ich 70, w 2019 r. – 53 spotkania, a w 2020 tylko 12.

– Spadek liczby spotkań wstępnych może być efektem panującej pandemii koronawirusa i wprowadzonych w związku z tym ograniczeń – dodaje Cyprian Werykowski.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN