Aktualności

01

Strategia podatkowa do ujawnienia

Już od przyszłego roku podatnicy CIT będą musieli publikować swoje strategie podatkowe. Dokument taki będzie musiał mieć formę sprawozdania. W jego ramach będą musiały być ujawniane m.in. informacje dotyczące procedur zarządzania ryzykiem podatkowym, dane o schematach podatkowych, transakcjach z podmiotami powiązanymi czy wnioskach o interpretacje.

Takie zmiany przewiduje duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, którą na posiedzeniu 28 października 2020 r. uchwalił Sejm.

– Obowiązek publikowania strategii podatkowej będzie dotyczył wszystkich grup kapitałowych i podatników CIT (którzy grupą nie są), a których przychód przekroczył równowartość 50 mln euro. Strategia będzie musiała być publikowana raz w roku na stronie internetowej przedsiębiorcy. A co obejmie? Całkiem spory katalog informacji, często strategicznych dla przedsiębiorców – zauważa Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Dodaje, że sprawozdanie będzie musiało uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności. Znajdą się w nim informacje o podejściu podatnika do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych form współpracy ze skarbówką.

– W publikowanych informacjach trzeba będzie zawrzeć m.in. informacje o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą. Dodatkowo konieczne będzie wskazanie transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Przedsiębiorcy będą też musieli opisać planowane i podjęte działania restrukturyzacyjne, które mogą bądź mają wpływ na wysokość płaconych podatków samego przedsiębiorcy, jak i spółek z nim związanych. W sprawozdaniu znajdą się też informacje o złożonych wnioskach o interpretacje podatkowe, WIS oraz WIA. Nie obędzie się też bez podania informacji o rozliczeniach z rajami podatkowymi, jeśli firma takie ma – wymienia Michał Nielepkowicz.

– Realizacja tego nowego obowiązku dla przedsiębiorców nie będzie taka prosta w praktyce, m.in. z uwagi na fakt, że trzeba będzie w nim podać bardzo dużo szczegółowych informacji, które z punktu widzenia firmy mogą być strategiczne. Owszem nowe przepisy przewidują, że w sprawozdaniu nie trzeba podawać danych objętych tajemnicą, np. handlową, co jednak nie uchroni od ujawnienia ważnych danych. Istotne więc będzie bardzo uważne przygotowanie takiego raportu, aby spełnić wymogi ustawowe, nie narażając się na konflikt z kontrahentami, a jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i interesy przedsiębiorstwa. Jednocześnie, kluczowe będzie uprzednie wdrożenie odpowiednich procedur w organizacji w taki sposób, aby z raportu wynikało spełnienie tych wszystkich wymogów w obszarze prawa podatkowego. Z pewnością bowiem tego rodzaju raporty będą wnikliwie studiowane przez fiskusa – ocenia Michał Nielepkowicz.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na temat nowych obowiązków i właściwego wywiązania się z nich zapraszamy do kontaktu: Michal.Nielepkowicz@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN