Aktualności

01

Estoński CIT uchwalony przez Sejm

Sejm na posiedzeniu 28 października 2020 r. uchwalił nowelizację przepisów podatkowych, która do polskiego porządku prawnego wprowadzi tzw. estoński CIT.

– Przypomnijmy, że zgodnie z propozycją nowych przepisów istotą estońskiego CIT jest przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. To przedsiębiorca zdecyduje czy taki sposób rozliczeń z fiskusem mu odpowiada. Taki wybór zyskają spółki kapitałowe i akcyjne, w których udziałowcami są osoby fizyczne – wyjaśnia Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

W ramach prac w Sejmie wśród poprawek pojawiła się taka, aby z estońskiego CIT mogły korzystać także spółdzielnie. Takie bowiem rozwiązanie faktycznie funkcjonuje w Estonii. Jednak poprawka ta nie zyskała poparcia posłów – została odrzucona. Choć w tym obszarze sprawa jeszcze nie jest zakończona, gdyż minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział konsultacje ze spółdzielniami w tym obszarze.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN