Aktualności

01

Sprawdź czy zapłacisz podatek minimalny

Zwracamy uwagę, że - po latach zawieszenia – zaczyna po raz pierwszy obowiązywać podatek minimalny (art. 24ca ustawy o CIT).

Zobowiązanymi do zapłaty tego podatku będą podmioty, które w 2024 r. poniosą stratę podatkową lub których udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach z tego źródła nie przekroczył 2%.

Podstawa podatkowa będzie liczona na potrzeby tego podatku w specyficzny sposób, przy czym podatnik będzie uprawniony do wyboru jednej z dwóch metod jej ustalania. Stawka podatku wynosi 10%.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter tego podatku chcielibyśmy zaproponować:

  • analizę dotychczasowej struktury dochodów i przychodów pod kątem ryzyka opodatkowania działalności podatkiem minimalnym;
  • symulację kalkulacji zobowiązania podatkowego z tytułu podatku minimalnego (jeżeli z aktualnej struktury przychodowo-dochodowej będzie wynikało ryzyko opodatkowania);
  • wstępną rekomendację co do wyboru metody kalkulacji podstawy opodatkowania;
  • analizę wyłączeń z opodatkowania – celem weryfikacji, czy mimo spełnienia przesłanek do opodatkowania możliwe jest skorzystanie z przewidzianych zwolnień (w roku 2024 i latach następnych);
  • konsekwencji i uprawnień związanych z rzeczywistym opodatkowaniem działalności podatkiem minimalnym.

W razie zainteresowania naszym wsparciem – prosimy o kontakt.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN