Aktualności

01

Slim VAT: MF szykuje uproszczenia dla firm

Będą zmiany w rozliczeniach VAT. Modyfikacje mają być odpowiedzią na prośby samych przedsiębiorców. Pakiet nowości określony został mianem Slim VAT – wynika z zapowiedzi Ministerstwa Finansów.

Zmiany mają objąć kilka obszarów. Pierwszy dotyczy fakturowania. Przy fakturach korygujących in-minus ma zniknąć formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik ma obniżać podstawę opodatkowania i VAT należny w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji będzie wynikać, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Przy fakturach korygujących in-plus rozliczenie ma odbywać się na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Na pewne ułatwienia mogą liczyć też eksporterzy. Z zapowiedzi MF wynika, że dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony ma zostać termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.

Ponadto przedsiębiorcy będą mogli wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

– Wśród innych zmian, które zapowiada ministerstwo są m.in.: wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy, odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości – z 10 do 20 zł. Zaproponowane rozwiązania faktycznie wydają się odpowiadać na pewne potrzeby przedsiębiorców. Jednak na razie przedstawione propozycję to zapowiedzi. Nie ma jeszcze gotowego projektu tych rozwiązań, a to od brzmienia konkretnych przepisów będzie zależeć ostateczna ocena nowych rozwiązań – wskazuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN