Aktualności

01

COVID-19: MF wydało objaśnienia

Ministerstwo Finansów opublikowało obszerne wyjaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Dokument liczy aż 123 strony. Zawiera on zbiór wszystkich rozwiązań wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych od początku pandemii wywołanej koronawirusem. Najwięcej nowości wprowadziła ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw. tarcza antykryzysowa 1.0. Kolejne ustawy doprecyzowały wprowadzone już regulacje lub je poszerzały.

W ministerialnym dokumencie znalazł się opis nowych rozwiązań, jak np. odliczenie darowizn, tych zmodyfikowanych, np. ulga na złe długi ze wskazaniem, jak stosować je w praktyce. Przedsiębiorcy znajdą w nim także podsumowanie wszystkich ważnych terminów, które zostały przesunięte.

Co istotne – jak podkreśla resort w dokumencie – zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m Ordynacji podatkowej. Zatem, zastosowanie się do objaśnień powodować
będzie objęcie podatnika ochroną prawno-podatkową, co oznacza, że nie poniesie on negatywnych skutków w przypadku zakwestionowania rozliczeń przez skarbówkę.

Objaśnienia MF: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN