Aktualności

01

SLIM VAT 3 w konsultacjach

Rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne pakietu SLIM VAT 3, w ramach którego mają zostać poprawione i uproszczone regulacje w podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zaprezentowanym projektem, zmiany obejmą następujące obszary:

 • poprawa płynności finansowej firm;
 • VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności;
 • szerszy zakres zwolnień z VAT;
 • mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;
 • prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;
 • obniżanie sankcji VAT;
 • konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 3 obejmują ponadto m. in.:

 • wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących;
 • rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne;
 • ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce;
 • liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (zwrot VAT – 15 dni).

– Poprawa płynności finansowej firm ma dotyczyć przedsiębiorców korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli tzw. split payment. Projekt przewiduje, że środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat – wskazuje Grzegorz Arczewski, starszy menadżer w Thedy & Partners.

Zwiększony ma także zostać limit wartości sprzedaży, uprawniający do posiadania statusu  tzw. małego podatnika. Liczony wraz z kwotą VAT wzrośnie on z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

– Ta zmiana pozwoli na korzystanie większej grupie podatników z rozliczania VAT metodą kasową – ocenia Grzegorz Arczewski.

Ważne jest również to, że zmiany nastąpią w zakresie sankcji VAT. Ma być ona naliczana indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji podatnika. Ta propozycja ma realizować wytyczne wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Konsultacje potrwają do 26 sierpnia.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN