Aktualności

01

MF dalej uszczelnia system VAT

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt zmian przepisów o VAT i ustawy o KAS. Celem modyfikacji jest uszczelnienie systemu VAT, zwłaszcza w obszarze e-commerce.

godnie z projektem, wprowadzone mają zostać obowiązki dla dostawców usług płatniczych (m.in. banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych, SKOK), takie jak:

  • prowadzenie kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych transgranicznie usług płatniczych;
  • przechowywanie ewidencji przez 3 lata od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność;
  • udostępnianie ewidencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Analizując projekt warto podkreślić, że nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy. Zgromadzone dane będą przechowywane przez Szefa KAS, a ponadto zostaną umieszczone w unijnym systemie CESOP – wskazuje Łukasz Woźniak, menedżer w Thedy & Partners.

Ten projekt implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2020/284 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Implementacja dyrektywy powinna nastąpić do 31 grudnia 2023 r., a przepisy obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu trwają do 23 sierpnia br.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN