Aktualności

01

Skan faktury papierowej pozwala na odliczenie VAT

Czy wiesz, że możesz wprowadzić fakturę papierową do systemu, np. poprzez jej skan i ją zniszczyć, a zachowasz możliwość odliczenia VAT? Takie prawo potwierdza fiskus w jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych (nr 0112-KDIL3.4012.101.2022.1.MC).

– To stanowisko fiskusa jest warte zauważenia. Prezentuje bowiem ciekawe i ważne dla przedsiębiorców wnioski. Wiele firm chcąc ograniczyć papier i m.in. koszty archiwizacji decyduje się na wprowadzenie tradycyjnych faktur do systemu (np. poprzez wykonanie skanu), ich dalszą ewidencję w formie elektronicznej, aby następnie papier zniszczyć. Fiskus potwierdza: podatnicy mają prawo do przechowywania faktur dokumentujących zakupy towarów i usług wyłącznie w postaci elektronicznej i jednocześnie do niszczenia oryginalnych wersji tych dokumentów. Co więcej, przedsiębiorcy zachowają – po spełnieniu ustawowych warunków – prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w formie papierowej, archiwizowanych i przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej. Jak podkreślono w interpretacji bez wpływu na odliczenie VAT ma okoliczność zniszczenia przez spółkę faktur VAT otrzymanych w formie papierowej – wskazuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN