Aktualności

01

Nie każde odszkodowanie będzie kosztem

Nie każda kwota odszkodowania wypłacona przez przedsiębiorcę będzie mogła znaleźć się w kosztach uzyskania przychodów. Ustawa o CIT definiuje wyjątki w tym zakresie.

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej wypłata odszkodowań jest dość powszechną praktyką. Coraz częściej można spotkać przypadki wypłaty tego typu rekompensat w związku z tytułu nienależytego wykonania umowy. Pojawia się tu więc wątpliwość, czy takie odszkodowanie, również wypłacone dzięki zawarciu ugody sądowej będzie można ująć w kosztach.

– Analizując ten temat trzeba spojrzeć na art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT. Wyłącza on wprost z kosztów podatkowych wszelkie kary umowne i odszkodowania wypłacone z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Zdaniem organów jest to zaś niezależne od tego, czy odpowiedzialność dłużnika, której wyrazem jest zapłata kary umownej/odszkodowania, została oparta na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka – przypomina Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Oznacza, że dla wykluczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odszkodowania i kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy, nie ma znaczenia przyczyna nienależytego wykonania umowy. Wystarczającą przesłanką jest wystąpienie odpowiedzialności zobowiązanego za nienależyte wykonanie umowy, która może wynikać z ustawy lub ze stosunku obligacyjnego łączącego strony. Zapłata kary umownej bądź odszkodowania na rzecz kontrahenta jest efektem istnienia takiej odpowiedzialności. Tak przeczytamy m.in. w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB2-1.4010.4.2022.1.AT.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN