Aktualności

01

FPG24: Zapomniałeś o PIT? Napraw swój błąd

Każdy podatnik, który miał rozliczyć się za 2021 r. składając deklarację PIT, a tego nie zrobił, powinien jak najszybciej naprawić swój błąd. Termin na dopełnienie obowiązku upłynął 2 maja - pisze portal Forum Polskiej Gospodarki.

Piotr Kalemba, doradca podatkowy, starszy menedżer współpracujący z Thedy & Partners udzielił komentarza dla portalu Forum Polskiej Gospodarki w tym temacie. Podkreślił on, że niezłożenie w terminie deklaracji PIT za 2021 r. może wiązać się z poważnymi konsekwencjami określonymi w kodeksie karnym skarbowym.

Niezłożenie deklaracji może potencjalnie stanowić przestępstwo skarbowe zagrożone karą ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Niemniej, w przypadkach mniejszej wagi (np. jeżeli jednocześnie nie doszło do narażenia podatku na uszczuplenie albo kwota podatku narażona na uszczuplenie nie jest znaczna), samo niezłożenie deklaracji będzie co do zasady stanowiło wykroczenie skarbowe. W takim przypadku podatnik może podlegać karze grzywny (w przypadku mandatu karnego – maksymalnie do 15.050 zł, a w przypadku wymierzenia jej przez sąd – maksymalnie do 60.200 zł).

Podatnik może uchronić się od odpowiedzialności składając tzw. czynny żal, czyli pismo, w którym powiadomi organ ścigania (np. naczelnika urzędu skarbowego) o popełnionym czynie, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Co istotne, niezłożenie przez podatnika deklaracji często powoduje automatyczne wszczęcie przez organ podatkowy czynności sprawdzających. W takim przypadku złożenie czynnego żalu może okazać się nieskuteczne. Czynny żal jest bowiem skuteczny tak długo, jak długo organ ścigania nie posiada wyraźnie udokumentowanej wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Link do całego artykułu: Zapomniałeś o PIT? Napraw swój błąd – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN