Aktualności

01

Sąd ma prawo sprawdzić zachowania fiskusa

Sądy administracyjne są uprawnione do oceny czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało na celu zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – wynika z dzisiejszej uchwały NSA (sygn. akr I FPS 1/21).

– To absolutnie niezwykle ważne rozstrzygnięcie dla podatników. Od wielu bowiem lat, w praktyce zdarzają się przypadki wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnych skarbowych tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wszystko po to, aby bieg przedawnienia zawiesić – wskazuje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

NSA w ustnym uzasadnieniu dzisiejszej uchwały podkreślił, że sądy administracyjne pierwszej instancji w ramach określonych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi mają obowiązek badać, czy proceduralna czynność wszczęcia postępowania karnego skarbowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie została wykorzystana tylko w celu nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

– Według sądu – co bardzo trafne – samo zawiadomienie o wszczęciu postępowania z kks wydaje się być nadużywaniem prawa przez organy podatkowe. NSA podkreślił, że z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe konieczne jest w demokratycznym państwie prawnym zapewnienie temu podatnikowi podstawowej ochrony prawnej polegającej na zbadaniu, czy w okolicznościach konkretnej sprawy podatkowej nie jest to sprzeczne z zasadami wynikającymi z Konstytucji, Ordynacji podatkowej, a w przypadku podatków zharmonizowanych – także z prawem UE. Ponadto organy podatkowe powinny wyjaśnić, że w konkretnej sytuacji w okolicznościach danej sprawy nie chodziło jedynie o wstrzymanie biegu terminu zobowiązania podatkowego. To bardzo ważne i racjonalne wnioski przedstawione przez sędziów NSA – ocenia Michał Nielepkowicz.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN