Aktualności

01

Polski Ład ma promować inwestycje w innowacje

Ministerstwo Finansów opublikowało nieco więcej szczegółów dotyczących ulg podatkowych na innowacje, które mają być wprowadzone w przyszłym roku w ramach programu Polski Ład. Nie są to jednak jeszcze projekty nowych przepisów.

– Generalny cel zmian w obszarze ulg podatkowych to promocja inwestycji w innowacje. Resort finansów zapowiada wprowadzenie kompleksowego systemu ulg, który ma działać na każdym etapie procesu produkcyjnego. System ma objąć ulgi: B+R, IP Box, na prototyp, na robotyzację przemysłową i wreszcie na wsparcie innowacyjnych pracowników – wskazuje Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Co się zatem zmieni?

Ulgi B+R i IP Box są już obecne w polskim systemie podatkowym. Od 2022 r. możliwe ma być jednoczesne korzystanie z tych preferencji w ramach tego samego procesu produkcyjnego. Dziś takiej możliwości nie ma.

Wzorcem dla ulgi na prototyp są rozwiązania francuskie. Skorzystają z niej firmy, które opracują nowy produkt, którego jeszcze na rynku nie ma. Ulgą mają być objęte zarówno produkty przeznaczone na rynek, jak i takie, które będą wykorzystywane w wewnętrznych procesach firmowych. Ulga będzie polegać na odliczeniu od podstawy opodatkowania 30% wydatków ponoszonych na wytworzenie tego nowego produktu. W przepisach ma się znaleźć katalog wydatków podlegających odliczeniu.

Z kolei ulga na robotyzację ma wpłynąć na wzrost efektywności produkcji. Tu wzorcem do naśladowania są Włosi, a odliczyć będzie można od dochodu 50% wydatków ponoszonych na zakup robotów do firmy i ich instalacje, zakup oprogramowania czy przeszkolenie załogi. W konsekwencji każda złotówka wydana przez przedsiębiorcę na robotyzację produkcji ma być w 150% zaliczana do kosztów podatkowych.

Ostatnia z propozycji to ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. W jej ramach przedsiębiorcy będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN