Aktualności

01

Są rekomendacje dotyczące wpływu COVID-19 na ceny transferowe

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rekomendacji Forum Cen Transferowych (FCT) w zakresie wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników. Dokument liczy 74 strony. Uwagi do niego można zgłaszać do końca lipca.

– Wpływ pandemii na ceny transferowe był przedmiotem dyskusji podczas XII Forum Cen Transferowych, które odbyło się w czerwcu. Teraz resort finansów opublikował projekt rekomendacji FCT. Dokument ten odnosi się do transakcji kontrolowanych, w przypadku których zidentyfikowano wpływ pandemii na ceny transferowe. Uwzględniono w nim: określenie wpływu pandemii na analizę porównawczą, straty i alokację nadzwyczajnych kosztów pandemii, traktowanie wsparcia antykryzysowego, wpływ pandemii na porozumienia cenowe (APA), dokumentacja skutków pandemii i kwestia ciężaru dowodowego – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

W rekomendacjach podkreślono, że COVID-19 mógł mieć wpływ zarówno negatywny, jak i pozytywny na działalność podatnika, przy czym wpływ ten może wystąpić zarówno w odniesieniu do samej transakcji kontrolowanej, jak również do rynku lub branży, w której działa przedsiębiorca.

– trzeba jednak pamiętać, że w okresie pandemii nadal mają zastosowanie dotychczasowe zasady, o których mowa w Wytycznych OECD, mające na celu wsparcie podatników oraz administracji podatkowych w ustalaniu i weryfikacji cen transferowych. Guidance C-19 uznaje pandemię za ryzyko zagrożenia (z ang. „hazard risk”). Ryzyko zagrożenia może się przejawiać poprzez materializację kosztów lub ryzyk ponoszonych przez strony transakcji kontrolowanej. Co ważne i na co wskazano w dokumencie, pandemia nie powoduje automatycznej zmiany historycznego rozkładu ryzyka między stronami transakcji. Analiza ryzyk (określenie które ryzyka się zmaterializowały) w czasie pandemii i wskazanie do której strony transakcji te ryzyka były historycznie przypisane przed pandemią odgrywa podstawową rolę przy podejmowaniu decyzji o tym, do której strony transakcji przypisać skutki pandemii C-19 – podkreśla Cyprian Werykowski.

Rekomendacje nie będą miały zastosowania do zmian warunków lub okoliczności transakcji kontrolowanych, które wynikają z powodów innych niż wywołanych przez pandemię.

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN