Aktualności

01

Jest projekt zmian w cenach transferowych

Forum Cen Transferowych (FCT) działające przy Ministerstwie Finansów przedstawiło pomysły na zmiany w przepisach o cenach transferowych. Modyfikacje, zgodnie z tym dokumentem, mają objąć 9 głównych obszarów. Opracowany do prekonsultacji materiał liczy 12 stron.

– Zgodnie z propozycją FCT zmiany mają objąć przepisy o PIT, o CIT, Ordynację podatkową i Kodeks karny skarbowy. Nowelizacja miałaby po pierwsze uporządkować definicje. Jak podkreślają pomysłodawcy konieczne jest m.in. uporządkowanie kwestii powiązań w odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej. Propozycje mają też charakter systematyzujący, wynikający z różnego statusu wspólników SKA. Po drugie, zmienione mają być zasady korekty cen transferowych. Przepisy mają być doprecyzowane w ten sposób, aby wynikało z nich, że istnieje możliwość korekty cen transferowych in minus także w sytuacji gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot powiązany. Trzeci obszar zmian to mechanizm safe harbour finansowy. Obecnie przesłanki zastosowania przepisów safe harbour finansowego odnoszą się do roku obrotowego, a ocena spełnienia warunków dotyczących oprocentowania wiąże się z momentem zawarcia umowy. Po zmianach okresem, w którym badany jest warunek możliwości skorzystania z instytucji safe harbour finansowego, ma być rok podatkowy – wymienia Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Co jeszcze miałoby się zmienić? Kolejne nowości mają być wprowadzone w zakresie sporządzania dokumentacji lokalnej. Tu MF proponuje wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Doprecyzowany ma być też sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu. Zaproponowano również powiązanie pojęcia wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku od towarów i usług. Doprecyzowane mają być też przepisy w zakresie zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej oraz rozszerzona ma być lista wyłączeń. Ponadto zakres dokumentacji lokalnej ma być ograniczony, co ma ułatwić jej przygotowanie.

– Podatnicy zyskają też więcej czasu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego. Dziś jest to 7 dni. Po zmianach ma być 14. Dodatkowo ma zniknąć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębny dokument i ma zostać on przeniesiony w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych. Będzie też więcej czasu na złożenie oświadczenia o cenach transferowych. Obecnie jest na to czas do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Ma być do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu – dodaje Cyprian Werykowski.

Z kolei zmiany w kks zmiany związane są z likwidacją oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Konieczne będzie więc modyfikacja sankcji karnych skarbowych w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych i informacji o cenach transferowych.

W Ordynacji podatkowej zmiany obejmą raportowanie transakcji zawartych z nierezydentami. MF chce uproszczenia w wywiązywaniu się z ww. obowiązków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.

To tylko wybrane najważniejsze zmiany z ministerialnego dokumentu. O poszczególnych rozwiązaniach z tego projektu będziemy informować na bieżąco.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN