Aktualności

01

Będą nowe zasady międzynarodowego opodatkowania

Polska 1 lipca 2021 r. podpisała oświadczenie, w którym zgodziła się na wypracowanie nowych zasad międzynarodowego opodatkowania dla największych firm.

– To efekt ponad dwuletniej pracy w ramach projektu BEPS 2.0, którego inicjatorem była OECD. Poza Polską dokument podpisało 130 krajów. Prace zostały podzielone na dwa filary. Pierwszy ma objąć opodatkowanie największych międzynarodowych korporacji, które czerpią największe korzyści z globalizacji i z szybko postępującej cyfryzacji. Klasyfikacja przedsiębiorstw ma odbywać się na podstawie wielkości przychodów i rentowności. Próg przychodowy ma wynieść 20 mld euro, a rentowność ma być określona na poziomie 10%. Firmy międzynarodowe, które spełnią te kryteria, będą musiały częściowo realokować swój zysk rezydualny, czyli tzw. zysk nadmiarowy, do krajów w których sprzedają towary lub świadczą usługi – wyjaśnia Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

A co z drugim filarem?

– Ten przewiduje podatek minimalny i walkę z krajami uznawanymi za raje podatkowe. Podatek minimalny będzie wynosił 15% efektywnej stawki i będzie miał zastosowanie do firm, które osiągają globalne przychody przynajmniej na poziomie 750 mln euro. Pomysł jest taki, że przedsiębiorstwa międzynarodowe opodatkowane w danym kraju poniżej minimalnej, efektywnej stawki podatkowej (czyli co najmniej 15%) zostaną opodatkowane dodatkowym podatkiem wyrównawczym – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk.

Lipcowe oświadczenie jest początkiem dalszych rozmów i prac. Polska zapowiedziała swój aktywny udział w tym procesie.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN