Aktualności

01

Są nowe objaśnienia w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów wydało nowe Objaśnienia podatkowe. Tym razem dotyczą one metody ceny odprzedaży (MCO).

MCO jest jedną z pięciu metod, których zastosowanie należy rozważyć w pierwszej kolejności przy weryfikacji cen transferowych. Dopiero, gdy nie jest możliwe zastosowanie żadnej z tych pięciu metod, możliwe jest wykorzystanie innej metody – podkreśla w swoim dokumencie resort finansów.

– Przypomnijmy, że MCO polega na kalkulacji ceny zakupu towaru lub usługi od podmiotu powiązanego, w drodze obniżenia ceny sprzedaży tego towaru lub tej usługi podmiotowi niepowiązanemu o marżę ceny odprzedaży – wyjaśnia Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Marża ceny odprzedaży, którą ustala się przy kalkulacji ceny zakupu towaru lub usługi od podmiotu powiązanego powinna zapewnić: pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z odprzedażą przedmiotu transakcji kontrolowanej; zysk odpowiedni do pełnionych przez podmiot funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka.

Jak podkreśla MF, w celu zastosowania MCO należy ustalić, czy jest ona metodą najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, uwzględniając w szczególności: warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania. Co ważne, stosowanie MCO obejmuje następujące etapy:

– określenie ceny sprzedaży oraz marży ceny odprzedaży;

– kalkulację ceny zakupu (tj. ceny transakcji kontrolowanej);

– wybór wskaźnika finansowego;
– kalkulacja (wyliczenie) wybranego wskaźnika finansowego;

– porównanie wskaźnika finansowego i zweryfikowanie, czy cena zakupu została wyznaczona na poziomie ceny rynkowej.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN