Aktualności

01

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

O ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych, o przesłankach, które je umożliwiają i o tym, jak odpowiednio umotywować wniosek o przyznanie ulgi podatkowej rozmawia portal fpg24.pl z Justyną Chylińską, senior konsultantem i adwokatem w Thedy & Partners oraz Dawidem Charkiewiczem, konsultantem w Thedy & Partners.

Zbliża się termin rozliczenia podatkowego za 2022 rok. Przedsiębiorcy, którym z rozliczenia wyjdzie dopłata podatku mogą stanąć przed kłopotem, jak odpowiednią sumę w terminie fiskusowi wpłacić. Czy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych?

D.Ch. – Tak. Ordynacja podatkowa przewiduje takie rozwiązania. W tym zakresie przedsiębiorca może zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o:
– odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek lub
– umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Składając taki wniosek przedsiębiorca musi go odpowiednio uzasadnić poprzez wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Niestety, niezależnie od uzasadnienia wniosku, decyzja organu podatkowego może być negatywna. Wynika to z tego, że decyzja organu podatkowego w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ma charakter uznaniowy. W ostatnim czasie organy podatkowe w przypadku złożenia odpowiednio umotywowanych wniosków, co do zasady udzielają podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Co istotne, udzielenie ulgi w przypadku przedsiębiorcy będzie stanowiło pomoc publiczną – co do zasady będzie to pomoc de minimis.

Chyba warto, aby przedsiębiorcy, którzy z możliwych ulg chcą skorzystać nie czekali z tym do ostatniego dnia na złożenie zeznania i zapłatę podatku?

J.Ch. – Oczywiście, im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej powinniśmy otrzymać decyzję w sprawie udzielenia ulgi. Jednak należy pamiętać, że nie o wszystkie rodzaje ulg będziemy mogli wnosić przed terminem płatności podatku.

W sytuacji, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy jest bardzo zła i chcemy wnosić o umorzenie zaległości podatkowej, musimy zaczekać do upływu terminu płatności podatku. Dopiero wtedy zobowiązanie podatkowe przekształci się w zaległość podatkową, o umorzenie której można zawnioskować. Brak jest bowiem możliwości wnioskowania o umorzenie zobowiązania, którego termin płatności jeszcze nie minął.

Cały wywiad można przeczytać: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych [WYWIAD] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN