Aktualności

01

„Podatek od cukru” podpisany przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która od przyszłego roku wprowadzi tzw. podatek od cukru.

Głównym argumentem jest tu wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Dlatego też zdecydowano o nałożeniu dodatkowych obciążeń na dwie kategorie produktów. Pierwsza obejmuje napoje z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), kofeiny lub tauryny. W drugiej grupie znajdą się napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Opłata od napojów słodzonych będzie się składać z części stałej i zmiennej. Stała wyniesie 50 gr za litr napoju. Gdy napój będzie energetykiem i będzie zawierał np. kofeinę bądź taurynę konieczne będzie opłacenie dodatkowych 10 gr za litr. Z kolei jeśli ilość cukru będzie wyższa niż 5 gramów na 100 ml dojdzie kolejne 5 gr za każdy gram cukru.

Z kolei przy napojach alkoholowych konieczne będzie wnoszenie opłaty w wysokości 25 zł od litra 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Będzie to przykładowo 1 zł od 100 ml wódki 40%. Z kolei 88 gr trzeba będzie zapłacić od 250 ml wina 14%.

Opłaty te będą wnosić przedsiębiorcy wskazane napoje sprzedający. Trzeba też wiedzieć, że jeśli opłata nie zostanie uiszczona w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną).

Opłata cukrowa oraz sankcja będą stanowić przychód NFZ (w 96,5%) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5%). Z kolei wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN