Aktualności

01

Rz: Związek funkcjonalny nie przesądza o daninie

Dla obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości znaczenie ma to, czy poszczególne elementy ciągu produkcyjnego stanowią jedną rzecz – wynika z orzeczenia NSA, który opisuje Rzeczpospolita.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners został poproszony o skomentowanie tego wyroku.

– To ważny wyrok NSA dla nieopodatkowywania różnego rodzaju innych obiektów, przede wszystkim urządzeń technicznych. W stanie prawnym, którego dotyczyła sprawa istniała w przepisach koncepcja tzw. całości techniczno-użytkowej często wykorzystywana przez organy podatkowe do opodatkowania nie tylko części budowlanych czy fundamentów urządzeń technicznych ale także samych urządzeń. NSA podszedł do tego w ten sposób, że poszczególne elementy czy też obiekty muszą stanowić jeden przedmiot materialny, jedną rzecz w rozumieniu KC. Jest to o tyle istotne, że na tej podstawie węzeł betoniarski stanowiący zespół połączonych ze sobą urządzeń nie będzie mógł być opodatkowany jako jedna wielka budowla tylko na każdy z elementów stanowiących umownie taki węzeł musimy patrzeć odrębnie. Koncepcja NSA powinna przy tym być zastosowana przez organy także do każdego z elementów składających się na węzeł czyli do każdego urządzenia – ustalając, że te urządzenia mają swoje fundamenty czy części budowlane organy podatkowe mogą opodatkować jako budowle tylko te fundamenty / części budowlane ale już bez samych urządzeń, połączonych z nimi w sposób rozłączny, tak samo jak z innymi urządzeniami składającymi się na całość w postaci węzła. Węzeł nie stanowi bowiem jednego przedmiotu materialnego lecz jest zespołem połączonych urządzeń, które bez przeszkód mogą być rozłączone ze sobą. Zresztą bardzo często ma to miejsce w praktyce ponieważ tego typu urządzenia są przenoszone z jednego miejsca w inne – mówi Michał Nielepkowicz na łamach gazety.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 8 lutego 2022 r., str. A12

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN