Aktualności

01

MF aktualizuje objaśnienia podatkowe dotyczące funduszu na cele inwestycyjne

Resort finansów opublikował nową wersję objaśnień dotyczących funduszu na cele inwestycyjne. Poprzednia wersja dokumentu była z 21 stycznia br.

W objaśnieniach podatnicy znajdą wyjaśnienie przepisów ustawy o CIT w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Jest to preferencja, która pozwala na rozliczenie kosztów jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

W objaśnieniach przedstawiono kluczowe kwestie związane z działaniem funduszu na cele inwestycyjne m.in.: podmioty uprawnione do tego rozwiązania; warunki dotyczące tworzenia funduszu, sposób dokonywania odpisów i terminy wydatkowania środków; odniesienia do ewidencji rachunkowej i przykłady.

– Nowa wersja objaśnień uwzględnia zmiany art. 15 ust. 1hd pkt 1 ustawy o CIT, wprowadzone ustawą z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2427). Jak tłumaczy MF zmiany dotyczą skutków wydatku z funduszu, który został sfinansowany lub zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie (skutki nie obejmą sankcji w postaci czasowej utraty prawa do dokonywania odpisów). Objaśnienia mają 22 strony i są opublikowane na stronie ministerstwa – wyjaśnia Łukasz Kupryjańczyk, wspólnik w Thedy & Partners.

Objaśnienia: Objaśnienia podatkowe z dnia 21 stycznia 2022 dot. zasad rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych środków z funduszu na cele inwestycyjne – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN