Aktualności

01

Ruszy skarbówka online

Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, dzięki któremu załatwianie części spraw w skarbówce będzie zautomatyzowane i będzie mogło odbywać się online.

Zniknie również opłata skarbowa za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski będą składane za pośrednictwem e-US.

System e-Urząd Skarbowy zastąpi dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

– Z projektu ustawy wynika, że e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. Podmioty te zyskają dostęp do informacji związanych z podatkami poprzez e-US. Dzięki portalowi możliwe będzie załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT – wskazuje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN