Aktualności

01

Ruszyły konsultacje nad objaśnieniami w zakresie metody ceny odprzedaży

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych. To już szóste objaśnienia resortu dotyczące obszaru cen transferowych i będą one dotyczyć metody ceny odprzedaży.

Jak podkreśla MF objaśnienia mają wskazywać na praktyczne aspekty związane ze stosowaniem metody ceny odprzedaży. W objaśnieniach znajdą się m.in.: zakres stosowania tej metody, sposób wyboru podmiotu badanego, określenie marży ceny odprzedaży oraz kalkulację ceny zakupu, sposób wyboru wskaźnika rentowności, kryteria porównywalności transakcji i podmiotów.

– W projekcie objaśnień przypomniano, że metoda ceny odprzedaży (MCO) polega na kalkulacji ceny zakupu towaru lub usługi od podmiotu powiązanego w drodze obniżenia ceny sprzedaży tego towaru lub tej usługi podmiotowi niepowiązanemu o marżę ceny odprzedaży. Przy ustalaniu marży ceny odprzedaży podatnik może uwzględnić wszystkie czynniki oraz koszty, które wpłynęły na wartość odprzedawanego przedmiotu (w tym koszty finansowe). Marża ceny odprzedaży rozumiana jest jako marża brutto ze sprzedaży – zauważa Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Kiedy zatem MCO zastosujemy? MF podpowiada, że metodę tę należy zastosować w szczególności gdy:

– nie można zastosować metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,

– przedmiot transakcji kontrolowanej został w krótkim odstępie czasowym odprzedany do podmiotu niepowiązanego,

– przedmiot transakcji niekontrolowanej (transakcja odprzedaży) nie uległ znacznym zmianom.

Projekt objaśnień MF ma 23 strony. Konsultacje nad nim potrwają do końca kwietnia.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN