Aktualności

01

Rośnie liczba kontroli podmiotów powiązanych

Tylko w pierwszym półroczu 2020 r. organy skarbowe przeprowadziły 248 kontrole podmiotów powiązanych w obszarze podatków dochodowych. Jeśli drugie półrocze tego roku będzie równie dynamiczne, można spodziewać się, że liczba wszystkich czynności skarbówki sięgnie blisko 500. Dla porównania w całym 2019 r. takich kontroli było 353.

To dane Ministerstwa Finansów przedstawione podczas X Forum Cen Transferowych, które odbyło się 5 listopada. Statystyki w zakresie wykrytych nieprawidłowości raczej są na porównywalnym poziomie rok do roku, mimo większej liczby kontroli w 2020. W 2019 roku ustalona przez urzędników kwota zaległości wyniosła 459 mln zł, a w I półroczu 2020 r. było to kwota 226 mln zł (jeśli przyjmiemy, że drugie półrocze przyniesie tyle samo wykrytych zaległości za cały rok może to być kwota 452 mln zł). Podobnie jest ze zmniejszeniem straty w wyniku kontroli. W całym 2019 roku była to kwota 435 mln zł. Pierwsze 6 miesięcy tego roku dało w tym zakresie kwotę 222 mln zł.

– Analizując statystyki dotyczące prowadzonych przez urzędników kontroli warto wskazać, które obszary budzą najwięcej problemów wśród przedsiębiorców. Aż 1/3 wykrytych nieprawidłowości dotyczy korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Drugi drażliwy punkt dotyczy restrukturyzacji biznesu – tu skarbówka znalazła nieprawidłowości w 20% kontroli. Kolejne punkty to sprzedaż dóbr (18%) i świadczenie usług (15%) – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Jednocześnie dodaje, że warto pamiętać o tym, że urzędnicy skarbowi stale podnoszą swoje kompetencje w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi, uczestnicząc w dedykowanych kursach i szkoleniach. Współpracują również z urzędnikami spoza Polski, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami.

– To z pewnością też wpływa i będzie wpływać na skuteczność czynności kontrolnych – podkreśla Cyprian Werykowski.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN