Aktualności

01

MF przedłuża terminy na wpłatę zaliczek dla części przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które przedłuży terminy m.in. na przekazanie zaliczek na podatek dochodowy. Preferencja nie obejmie jednak wszystkich.

Zgodnie z ministerialnym projektem przedłużone mają być terminy, których muszą trzymać się płatnicy, a także podatnicy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą.

Z projektu wynika, że przedłużone zostaną terminy przekazania podatku przewidziane w:

– art. 38 ust. 1 ustawy o PIT (podatek dochodowy, o którym mowa w art. 31 ustawy o PIT, od dochodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) oraz

– art. 42 ust. 1 ustawy PIT (podatek dochodowy, o którym mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, oraz od dochodów/przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).

– Ministerstwo zaproponowało, że nowe terminy upłyną: · 20 maja 2021 r. – podatek pobrany przez płatników w październiku 2020 r., · 20 czerwca 2021 r. – podatek pobrany przez płatników w listopadzie 2020 r., · 20 lipca 2021 r. – podatek pobrany przez płatników w grudniu 2020 r. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że projekt rozporządzenia obejmie tylko płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, prowadzących na 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako określony rodzaj przeważającej działalności. W tym katalogu znajdują się branże najbardziej ograniczane przez pandemię, jak np. restauracje czy kluby fitness – tłumaczy Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie w dniu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych.

Projekt: https://legislacja.gov.pl/docs//577/12340060/12735650/12735651/dokument473335.pdf

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN