Aktualności

01

Przejęcie innego podmiotu nie pozbawia prawa do rozliczenia własnej straty podatkowej

Rozszerzenie swojej podstawowej działalności poprzez przejęcie innego podmiotu, nie skutkuje brakiem możliwości rozliczenia własnej straty podatkowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 511/23).

W analizowanej przez sąd sprawie, spółka zajmująca się produkcją pociągów wskazała, że ma zamiar przejąć dwa inne podmioty z grupy, które również działają w branży kolejowej. Zakres podstawowej działalności gospodarczej faktycznie prowadzonej przez spółkę przejmującą i jedną ze spółek przejmowanych jest taki sam. Natomiast druga z przejmowanych spółek zadeklarowała w KRS, że jest to tylko jeden z kilku zakresów jej działalności. Wskutek przejęcia rozszerzyłby się zatem profil działalności spółki przejmującej. Spółka przejmująca wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącym możliwości rozliczenia swojej straty z lat ubiegłych po dokonaniu połączenia.

– W tym zakresie należy zauważyć, ze spór dotyczył ograniczenia z art. 7 ust. 3 pkt 7 lit. a ustawy o CIT. Zgodnie z wprowadzonym w 2021 r. przepisem, podatnik nie może odliczyć własnej straty podatkowej, jeżeli przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowaną część, w wyniku czego m.in. przedmiot faktycznie prowadzonej przez niego podstawowej działalności gospodarczej uległ zmianie w całości albo w części – wyjaśnia Aleksandra Kodłubaj.

Zdaniem WSA w Gliwicach, samo rozszerzenie profilu działalności gospodarczej nie jest tym samym co jego zmiana. W wyroku podkreślono również, że art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT ma zapobiegać agresywnej optymalizacji podatkowej, a nie prowadzić do utraty prawa do rozliczenia strat podatkowych przez podmioty dokonujące uzasadnionych biznesowo połączeń lub przejęć.

– Wyrok WSA w Gliwicach jest pozytywną wiadomością w szczególności dla podatników, którzy z uwagi na wysoką kwotę nierozliczonych strat z lat ubiegłych odkładali działania restrukturyzacyjne na przyszłość – podkreśla Aleksandra Kodłubaj, konsultant w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN