Aktualności

01

Przedsiębiorcy mają więcej czasu na złożenie TPR

Jest już pewne, że podmioty powiązane mają więcej czasu na złożenie informacji o cenach transferowych. Przedłużenie to skutek opublikowania w Dzienniku Ustaw i wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw, która takie zmiany przewiduje.

Wspomniana nowelizacja została opublikowana w Dz.U. z 15 kwietnia 2021 r. pod poz. 694. Artykuł 16 pkt 4 tej ustawy wprowadza zmiany do art. 31z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

– Dzięki tej zmianie nastąpiło wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych po pierwsze do 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Po drugie o 3 miesiące jeśli termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. I to nie koniec zmian. Wydłużony też został termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Również w tym przypadku nowy termin 30 września 2021 r. dotyczy przypadków gdy termin ten upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz o 3 miesiące –gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – wymienia Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Co istotne zmiany wynikające z cytowanego art. 16 pkt 4, weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dz.U., czyli 15 kwietnia 2021 r., jednak z mocą od 1 lutego 2021 r.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie przygotowania TPR, zapraszamy do kontaktu: cyprian.werykowski@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN