Aktualności

01

TSUE: 20% sankcja w VAT narusza prawo UE

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe określone w art. 112b ust. 2 ustawy o VAT, a więc sankcja VAT, jest niezgodna z przepisami wspólnotowymi – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE, wydając wyrok w polskiej sprawie (sygn. akt C-935/19 Grupa Warzywna).

Z pytaniem prejudycjalnym do unijnego Trybunału wystąpił WSA we Wrocławiu. W swoim wniosku wrocławski sąd poprosił o sprawdzenie zgodności polskich norm z przepisami UE w zakresie możliwości nakładania 20% sankcji VAT w sytuacji dobrowolnej korekty rozliczeń.

Według Trybunału art. 273 Dyrektywy VAT i zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom, które nakładają na podatnika, który błędnie zakwalifikował transakcję zwolnioną z podatku od wartości dodanej (VAT) jako transakcję podlegającą temu podatkowi, sankcję wynoszącą 20% kwoty zawyżenia zwrotu VAT nienależnie żądanej, w zakresie, w jakim sankcja ta ma zastosowanie. Błędny – w ocenie TSUE – jest brak rozróżnienia w polskich regulacjach zarówno sytuacji, w której nieprawidłowość wynika z błędu w ocenie popełnionego przez strony transakcji co do podlegania przez dostawę opodatkowaniu, który to błąd cechuje brak przesłanek wskazujących na oszustwo i uszczuplenia wpływów do skarbu państwa, jak i w sytuacji, w której nie występują takie szczególne okoliczności.

– Niewątpliwie wyrok TSUE to kolejny, w ostatnim czasie, pozytywny sygnał dla polskich podatników. Jak stwierdził Trybunał, nie można automatycznie karać podatników za popełniane błędy. Nie każda pomyłka to działanie celowe lub związane z oszustwem. Orzeczenie TSUE może być także dobrym argumentem dla przedsiębiorców, którzy są obecnie w sporze z organami podatkowymi. Z kolei tym, u których postępowania się zakończyły, wyrok daje podstawy do ich wznowienia i odzyskania zapłaconych kar – komentuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN