Aktualności

01

Porada online z zapłatą na konto nie musi znaleźć się w kasie

Jeśli psychoterapeuta udziela porad w sposób zdalny, a zapłata odbywa się na jego konto bankowe to taka sprzedaż nie musi być zarejestrowana w kasie fiskalnej. Warunek? Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej czynności dotyczyła – pisze Portal firma.rp.pl.

Sprawa, którą zajmował się portal dotyczyła wyjaśnienia kwestii korzystania ze zwolnienia z kas fiskalnych w przypadku psychoterapeuty (który nie jest lekarzem), świadczącego usługi psychoterapii osobom fizycznym w sposób zdalny, np. przez telefon lub skype. Wpłaty od klientów za wykonane usługi realizowane są na rachunek bankowy. Terapeuta nie wystawia dla osób fizycznych faktur ani rachunków. Prowadzi jedynie ewidencję sprzedaży (bezrachunkowej).

Grzegorz Arczewski, Menedżer współpracujący z Thedy & Partners udzielił komentarza dla Portalu. Wskazał w nim, że opodatkowana VAT sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zasadniczo podlega pod obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Przepisy przewidują jednak w tym zakresie sporo wyjątków.

Wyjątki te określa aktualnie rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Szczegółowy opis czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania zawiera załącznik nr 1 do wskazanego rozporządzenia. W pozycji 37 tego załącznika przewidziano zwolnienie dla świadczenia usług, w przypadku, gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonana czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W opisanej sprawie psychoterapeuta przyjmuje płatności wyłącznie na rachunek bankowy i prowadzi odpowiednią ewidencję, wobec czego może skorzystać z powyższego zwolnienia.

Należy mieć na uwadze, że rozporządzenie przewiduje jednak wiele wyjątków od wyjątków. Przykładowo z powyższego zwolnienia nie mógłby skorzystać lekarz świadczący opiekę medyczną w swoim gabinecie. Natomiast, gdyby ten sam lekarz świadczył usługi medyczne wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków – zwolnienie by przysługiwało.

Cały artykuł: Porada online z zapłatą na konto nie musi znaleźć się w kasie – firma.rp.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN