Aktualności

01

Dr Keler: Zmiany w podatku Belki mogą być niewystarczające

Plany zmian w podatku Belki budzą na razie poważne wątpliwości. Z punktu widzenia celu, którym jest wzmocnienie rynku kapitałowego i zachęcenie Polaków do inwestowania, są niewystarczające. Jednocześnie mogą być potencjalnie problematyczne z punktu widzenia ich wdrożenia. Należy jednak pamiętać, że to jedynie zapowiedzi, a faktyczne znaczenie tych zmian poznamy dopiero po opublikowaniu projektu ustawy – pisze w portalu Prawo.pl dr Grzegorz Keler, adwokat, senior manager w Thedy & Partners.

Według najnowszych informacji Ministerstwa Finansów, zmiany w podatku Belki mają polegać na wprowadzeniu dwóch preferencji podatkowych – jednego dla oszczędności lokowanych w obligacje lub lokaty terminowe oraz drugiego dla przychodów inwestycji kapitałowych, np. ze sprzedaży akcji czy inwestycji w fundusze kapitałowe. Kwoty podlegające zwolnieniu – stanowiące iloczyn stopy depozytowej NBP i kwoty 100 tys. zł – mają być określone w obwieszczeniu MF. Obecnie wynosiłyby one po 5250 zł.

Zmiany są konieczne, by zwiększyć atrakcyjność inwestycji

Zmiany w podatku Belki są konieczne dla zwiększenia atrakcyjności inwestycji kapitałowych. Aktualnie bardziej preferencyjnie są opodatkowane niektóre inne formy oszczędzania i inwestowania. W tej sytuacji inwestorzy lokują swoje środki nie na giełdzie czy w funduszach inwestycyjnych, ale w innych miejscach. Cierpi na tym rynek kapitałowy, a w pewnym stopniu również cała gospodarka, do której nie trafia kapitał z oszczędności Polaków.

Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia inwestorów oraz rynku kapitałowego byłoby zniesienie opodatkowania przychodów kapitałowych. Należy jednak pamiętać, że podatek od przychodów kapitałowych stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa – w 2023 r. było to prawie 10 mld zł. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji względy fiskalne biorą górę nad funkcją stymulacyjną podatku.

Niemniej w ramach programu tzw. 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej zapowiedziano wprowadzenie zwolnienia podatkowego do kwoty 100 tys. zł rocznie.

Zapowiedzi MF

Według najnowszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów przekazanych w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich, limit ten ma jednak zostać drastycznie ograniczony – do iloczynu tej kwoty i stopy depozytowej NBP. W praktyce oznaczałoby to, że obecnie limit zwolnienia dla przychodów z obligacji lub lokat terminowych wyniósłby 5250 zł. Tyle samo wyniosłaby odrębna kwota wolna od podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych. Faktycznie więc indywidualny podatnik mógłby skorzystać z preferencji nieprzekraczającej 2 tys. zł podatku rocznie. Taką kwotę można traktować jako pewną ulgę dla podatników, zwłaszcza tzw. drobnych ciułaczy, ale trudno uznać ją za zachętę do inwestycji kapitałowych. Przykładowo zakup i wynajem mieszkania z podatkowego punktu widzenia nadal będzie korzystniejszy niż inwestycja np. w akcje czy obligacje.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/podatki/zmiany-w-podatku-belki-moga-byc-niewystarczajace-opinia-dr-kelera,526404.html

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN