Aktualności

01

Pomoc humanitarna dla Ukrainy: zwolnienie z cła i VAT

Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości stosowania zwolnienia z cła i VAT towarów importowanych do Polski spoza Unii Europejskiej (UE) w ramach pomocy humanitarnej przeznaczonej dla uchodźców z Ukrainy.

Ze zwolnienia mogą korzystać organizacje państwowe/społeczne lub uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne, które takim importem się zajmują.

Organizacje charytatywne lub dobroczynne mogące korzystać ze zwolnienia z cła towarów importowanych do Polski zostały wskazane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych. W rozporządzeniu znajdują się też szczegółowe warunki jakie muszą spełnić instytucje i organizacje.

Zwolnienie dotyczy:

– Artykułów pierwszej potrzeby, tj. towarów niezbędnych do zaspokojenia najważniejszych potrzeb ludzkich np. artykułów żywnościowych, lekarstw, odzieży i pościeli. Artykuły te nie mogą być odpłatnie przekazywane.

– Wszelkiego rodzaju towary przekazywane nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza UE, wykorzystywane do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących.

– Wyposażenia i materiałów biurowych przekazywanych nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza UE, które są wykorzystywane przez organizacje charytatywne lub dobroczynne.

Z kolei, co również w swoim komunikacie akcentuje resort finansów, zwolnienie z VAT ma zastosowanie wyłącznie do organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych, w których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów. Pozostałe warunki oraz zasady stosowania tego zwolnienia określone zostały w art. 61 ust. 3-8 ustawy o VAT. Zwolnienia z VAT stosuje się w przypadku zastosowania zwolnienia z cła.

Zwolniony z podatku jest m.in.: import leków, odzieży, środków spożywczych, środków sanitarno-czyszczących i innych rzeczy służących zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykułów o przeznaczeniu medycznym.

Produkty te muszą być przywiezione przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej. Nie mogą być odpłatnie przekazywane.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN