Aktualności

01

MF planuje kolejne preferencje w związku z pomocą dla Ukrainy

Resort finansów przypomniał w opublikowanym komunikacie, z jakich preferencji podatkowych mogą skorzystać podatnicy, którzy angażują się w różne formy pomocy dla Ukrainy. Jednocześnie zapewnił, że pracuje nad ich poszerzeniem.

Z ministerialnej informacji wynika, że do obowiązujących już dziś preferencji dla darowizn przekazywanych za pośrednictwem organizacji pozarządowych, czy honorowych dawców krwi wkrótce dojdą nowe. Wśród nich są m.in. podatkowe koszty dla firm, które świadczą pomoc za pośrednictwem organizacji. Przepisy będą też korzystniejsze dla obdarowanych – otrzymywana przez nich pomoc będzie zwolniona z PIT oraz z podatku od spadków i darowizn.

Trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy przekazywane: organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy), jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Kosztem uzyskania przychodów będą również wydatki poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a więc np. darmowej pomocy medycznej na rzecz organizacji pozarządowych.

Z zapowiedzi MF wynika również, że zwolnione z PIT będą też świadczenia uzyskiwane przez obywateli Ukrainy przybywających do Polski z Ukrainy od osób fizycznych i firm. Chodzi o podatek, do zapłaty którego zobowiązana jest osoba otrzymująca takie świadczenie. Obecnie nie jest nim objęta pomoc otrzymana za pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO), ale podatek uregulować trzeba, gdy wsparcie pochodzi bezpośrednio od osoby fizycznej czy przedsiębiorcy.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN