Aktualności

01

Polne drogi są ważne dla każdej działalności rolniczej

Gruntów służących wewnętrznej komunikacji pomiędzy tymi, na których prowadzona jest działalność rolnicza, nie można opodatkować podatkiem od nieruchomości – pisze Rzeczpospolita, omawiając wyrok NSA (sygn. akt III FSK 1422/21).

O komentarz redakcja poprosiła Michała Nielepkowicza, doradcę podatkowego, wspólnika w Thedy & Partners. Jego zdaniem orzeczenie NSA zasługuję na aprobatę. Sad słusznie podniósł, że organy, jak i sądy pierwszej instancji nie mogą ograniczyć się do ustalenia, że dany przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości – w tym przypadku grunt – jest w posiadaniu przedsiębiorcy, aby objąć go najwyższą stawką podatku od nieruchomości. W tym przypadku istotne było to – jak słusznie zauważył NSA – że sporne grunty były związane z prowadzeniem działalności rolniczej, a za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów podatku od nieruchomości, nie jest uznawana działalność rolnicza. Dlatego też wszelkie grunty związane z prowadzoną działalnością rolniczą nie mogą podlegać opodatkowaniu najwyższymi stawkami jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Trzeba też odnotować, że obecnie prowadzonych jest wiele sporów dotyczących tego, czy w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą samo posiadanie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, np. gruntu czy budynku, jest wystarczające do uznania, że powinny one podlegać opodatkowaniu najwyższą stawką podatku. Pomimo wyroku TK, który odrzucił taką wykładnię przepisów, w orzecznictwie sądów administracyjnych, ta sprawa wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. W praktyce w bardzo wielu przypadkach nieruchomości nie mogę być wykorzystywane przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności i wówczas nie powinny podlegać opodatkowaniu najwyższą stawką podatku nawet jak pozostają w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Przykładem takiej sytuacji jest brak możliwości korzystania z nieruchomości w okresie pandemii, gdzie odgórnie narzucone zakazy prowadzenia działalności powodowały brak możliwości wykorzystania nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej, a to kwalifikuje się do objęcia nieruchomości za ten okres niższymi stawkami. Podatnicy mają zatem nadzieję, że sędziowie dostrzegą ten problem i potwierdzą ich prawo do niższych stawek podatku od nieruchomości w okresie pandemii. Inne rozstrzygnięcie byłoby nie tylko sprzeczne z przepisami, których wiążącą wykładnię sformułował TK, ale również z poczuciem sprawiedliwości społecznej.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 14 grudnia 2022 r., str. F1

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN