Aktualności

01

Podpisanie umowy pożyczki nie generuje jeszcze obowiązków w zakresie cen transferowych

Gdy faktycznie wykorzystana wartość pożyczki nie przekroczy progu dokumentacyjnego, a próg dokumentacyjny przekracza jedynie wartość pożyczki wskazaną w umowie - nie powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych – wynika z interpretacji podatkowej z 28 grudnia 2022 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.701.2022.1.SG).

W analizowanej sprawie jedna spółka w ramach grupy udostępniła drugiej możliwość kredytowania do 200 mln euro. Dotychczas spółka z tej możliwości nie skorzystała, ale może to zrobić do 2025 roku, zgodnie z podpisaną umową.

– W interpretacji przytoczono również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w przypadku transakcji pożyczki, w celu ustalenia, czy wartość transakcji przekracza próg dokumentacyjny, należy zbadać wartość kapitału pożyczki za dany rok podatkowy na podstawie umowy lub innych dokumentów, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie otrzymanych lub przekazanych płatności. W przypadku umów wieloletnich podmiot powiązany musi ustalić, czy wartość kapitału danej pożyczki przekracza próg dokumentacyjny 10 mln zł w pierwszym i kolejnych latach podatkowych. Wartość kapitału za dany rok podatkowy jest ustalana na podstawie najwyższej wartości udostępnionego kapitału, pozostającego do spłaty w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja – wyjaśnia Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Zatem, jeśli spółka nie wykorzystywała ani nie udostępniała kapitału na podstawie umowy, po stronie Spółki nie powstał obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych z tytułu umowy pożyczki oraz nie powstał obowiązek przekazania informacji o cenach transferowych (TPR). Gdy spółka w kolejnych latach będzie wykorzystywała kapitał udostępniony na podstawie umowy i wykorzystany kapitał przekroczy w danym roku podatkowym równowartość 10 milionów złotych, po stronie spółki powstanie obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych oraz powstanie obowiązek przekazania informacji o cenach transferowych (TPR).

– Wygląda na to, że kształtuje się w opisanym obszarze nowa linia interpretacyjna, co ważne korzystna dla podatników. Cieszy fakt, że organy podatkowe w ten sposób podchodzą do umów pożyczek wewnątrz grupy, uwzględniając wytyczne resortu finansów – ocenia Cyprian Werykowski.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN