Aktualności

01

DGP: Polak w zagranicznej spółce? Fiskus zażąda podatku w Polsce

Spółka zagraniczna (np. francuska, holenderska) będzie musiała płacić w naszym kraju podatek od całego swojego dochodu jedynie z tego powodu, że w jej organach będą zasiadać osoby mieszkające w Polsce lub mające tu siedzibę lub zarząd – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując propozycję zmiany przepisów na łamach gazety zwrócił uwagę, że podatnicy, którzy mają w Polsce siedzibę lub miejsce zarządu w Polsce podlegają opodatkowaniu w naszym kraju od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ci którzy nie mają w Polsce ani siedziby ani miejsca zarządu podlegają opodatkowaniu w naszym kraju tylko w odniesieniu do dochodów osiągniętych na terytorium Polski. Proponowane zmiany wprowadzają zasadę, że podatnik posiada zarząd na terytorium Polski jeżeli osoby lub podmioty zasiadające w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających podatnika mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski lub w sposób faktyczny, bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem innych podmiotów, prowadzą bieżące sprawy tego podatnika, w tym na podstawie umowy go kreującej, decyzji sądu lub innego dokumentu regulującego jego założenie lub funkcjonowanie, udzielonych pełnomocnictw lub powiazań faktycznych.

Redakcja omawianego przepisu jest niejasna. Można domniemywać, że zamiarem było postanowienie, że zagraniczny podmiot staje się polskim podatnikiem, jeżeli w jego organach zasiadają polscy rezydenci podatkowi lub jeżeli tacy rezydenci faktycznie zarządzają jego działalnością. Nie jest przy tym jasne, czy wszyscy członkowie organu muszą być polskimi rezydentami podatkowymi czy wystarczy, że jest nim tylko jedna osoba. Z pewnością uzależnienie rezydencji wyłącznie od rezydencji członków organów danego podmiotu nie wydaje się zasadne. Decydujące powinno być miejsce zarządzania danym podmiotem (czy to w sposób formalny czy faktyczny), a nie miejsce zamieszkania członków jego organów.

Cały artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 sierpnia 2021 r., str. B3

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN