Aktualności

01

DGP: Będą dwa nowe warunki wymiany udziałów

Zaostrzone zostaną wymogi, od spełnienia których zależy brak opodatkowania przy wymianie udziałów – zakłada projekt Polskiego Ładu, który opisuje Dziennik Gazeta Prawna.

Redakcja o komentarz do tej zmiany poprosiła Michała Thedy, doradcę podatkowego, wspólnika w Thedy & Partners.

– Wymiana udziałów jest transakcją, w ramach której podmiot A wnosi udziały (akcje) w podmiocie B do podmiotu C w zamian za udziały (akcje) w podmiocie C. Transakcja ta jest neutralna podatkowo na gruncie podatków dochodowych pod warunkiem, że jest uzasadniona gospodarczo (a nie jest nakierowana na osiągnięcie korzyści podatkowych). Wprowadzenie neutralności wymiany udziałów wynika z postanowień dyrektyw europejskich i ma na celu ułatwienie przeprowadzania reorganizacji w grupach kapitałowych – wyjaśnił Michał Thedy.

Jednocześnie wskazał, że proponowane zmiany wprowadzają dwa dodatkowe warunki neutralności. Zgodnie z pierwszym z nich, neutralność nie będzie miała zastosowania w przypadku gdy udziały (akcje) w podmiocie B wnoszone do podmiotu C zostały wcześniej nabyte przez podmiot A w wyniku innej wymiany udziałów lub łączenia / podziału podmiotów. Zmiana ta jest całkowicie niezrozumiała i nieuzasadniona. Powoduje ona ograniczenie możliwości przeprowadzania neutralnych podatkowo reorganizacji w grupach kapitałowych i jest sprzeczna z celem przedmiotowej regulacji. Wyłączenie neutralności wymiany udziałów w sytuacji braku uzasadnienia gospodarczego wydaje się wystarczającym zabezpieczeniem przed nadużywaniem tej instytucji i wykorzystywaniem jej w celach obejścia prawa podatkowego.

Drugi warunek stanowi, że neutralność jest wyłączona gdy wartość udziałów (akcji) nabywanych przez podmiot A w podmiocie C ustalona dla celów podatkowych jest wyższa niż wartość zbywanych udziałów (akcji) w podmiocie B, jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów. Wydaje się, że trzeba przyjąć, że wartość dla celów podatkowych oznacza bazę kosztową danego składnika. Zgodnie z obecnymi przepisami kosztem przy ewentualnym zbyciu udziałów (akcji) nabywanych przez podmiot A w podmiocie C jest historyczny koszt nabycia przez podmiot A udziałów (akcji) w podmiocie B, co oznacza że z definicji wartości podatkowe są równe. Pytanie więc o sens dodania tego warunku.

Cały artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2021 r., str. B3

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN