Aktualności

01

Podatnicy więcej spraw załatwią przez Portal

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada znaczne poszerzenie funkcjonalności Portalu Podatnika.

Przypomnijmy, że Portal Podatnika to system teleinformatyczny Krajowej Administracji Skarbowej, dzięki któremu podatnicy mogą załatwić część swoich spraw. Teraz MF proponuje poszerzenie funkcjonalności Portalu. Projekt rozporządzenia przewiduje 8 nowych możliwości.

– Wśród planowanych nowości można wymienić chociażby możliwość składania i dostęp do historii złożonych: zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal); zawiadomień o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (ZAW-NR); pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań oraz innych pism (stosownie do postępu prac nad opracowaniem wymaganych kreatorów umożliwiających składanie poszczególnych pism). Nowe przepisy mają także zapewnić dostęp do płatności online z tytułu m.in. podatków i historii płatności – wymienia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Jak podkreśla MF w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia, celem zmian jest ułatwienie sposobu wykonywania obowiązków, takich jak np. składanie deklaracji i dokonywanie płatności podatków oraz korzystania z praw, takich jak dostęp do danych i dokumentów zawartych w CRP-KEP (zbieranych na etapie rejestracji podatników i płatników). Nad kolejnymi zmianami już trwają prace.

Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji. Jego przepisy mają wejść w życie w dniu następnym po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

– Cieszy fakt, że MF pracuje nad ułatwieniami dla podatników i poszerzeniem oferty online kontaktu z administracją podatkową. Dotyczy to zarówno funkcjonalności Portalu Podatnika, jak i utworzenia e-Urzędu. Podatnicy dzięki temu szybciej i bezpiecznie w czasie – jaki mamy dziś – czyli pandemii, będą mogli załatwiać swoje sprawy ze skarbówką – komentuje Michał Nielepkowicz.

Projekt: Projekt (rcl.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN