Aktualności

01

Podatek od budynków płacony później, ale w jakiej wysokości

Tarcza antykryzysowa 1.0 przesunęła do 20 lipca termin zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące od marca do maja br. Właściciele centrów handlowych zastanawiają się jednak czy w ogóle muszą pisać tę daninę za okres, gdy ich działalność była odgórnie ograniczona – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując temat na łamach gazety przypomniał, że opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków podlegają wyłącznie budynki oddane do używania. Jeżeli nie cały budynek został oddany do używania, opodatkowanie ustala się na podstawie proporcji powierzchni użytkowej oddanej do używania do całkowitej powierzchni użytkowej. Przepisy tarczy antykryzysowej przewidują zamknięcie określonych sklepów /placówek w galeriach handlowych i okresowe „wygaśnięcia” wzajemnych obowiązków z umów najmu. Podstawowymi obwiązkami w ramach umowy najmu są oddanie powierzchni do używania (po stronie wynajmującego) oraz obowiązek zapłaty czynszu (po stronie najemcy). Wobec tego wydaje się, że „zamknięte” powierzchnie nie mogą być klasyfikowane jak „oddane do używania”. W konsekwencji powinny zostać wyłączone z opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków. Jest to jak najbardziej racjonalne biorąc pod uwagę, że powierzchnie te nie generują żadnego przychodu dla wynajmującego. Otwartym pozostaje pytanie, co się stanie jeżeli najemca nie złoży oferty i „wygaśniecie” wzajemnych zobowiązań przestaje obowiązywać. Czy oznaczałoby to jednak konieczność zapłaty podatku?

Sytuacja umownego „zawieszenia” umowy najmu jest bardziej skomplikowana, ale wydaje się, że jeżeli strony ustalą, że następuje „przerwa” w umowie najmu, gdzie faktycznie „najemca nie ma prawa używać powierzchni” , to również nie powinna ona podlegać opodatkowaniu. Trudno byłoby jednak tak argumentować w przypadku gdy tylko i wyłącznie mamy do czynienia z obniżeniem czynszu, nawet jeżeli jest on obniżony do zera.

– Te wątpliwości pokazują, że ustawodawca powinien po prostu wprowadzić zwolnienie z podatku od budynków na okres kryzysu – podpowiada Michał Thedy.

Cały artykuł można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 maja 2020 r., str. C1

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN