Aktualności

01

Powstaną wyjaśnienia dotyczące informacji o cenach transferowych

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje wynikiem których ma być dokument z wyjaśnieniami dotyczącymi sporządzania informacji o cenach transferowych. Aby proces ułatwić MF przygotowało projekt dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”.

Przypomnijmy, że informacja o cenach transferowych (TPR) to zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych). Informacje podawane w drukach TPR – jak podkreśla MF – służą administracji skarbowej m.in. do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

– W projekcie znalazło się wyjaśnienie najważniejszych pojęć, a także instrukcja krok po kroku jak druki TPR-C i TPR-P wypełniać. Na propozycje zmian do tego projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem resort czeka do 22 maja 2020 r. – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN