Aktualności

01

Fiskus chciał ograniczyć przywilej przy sukcesji

Nie ma przekonujących argumentów, że ustawodawca w odmienny sposób uregulował niedopuszczalność kontynuowania przez przejmującą spółkę terminu dwuletniego posiadania udziałów przez spółkę przejętą – wynika z wyroku NSA (sygn. akt II FSK 743/18), który opisuje Rzeczpospolita.

Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując orzeczenie na łamach gazety zwrócił uwagę, że cytowany wyrok stanowi kolejny, pozytywny głos w dyskusji dotyczącej sukcesji podatkowej. W tym przypadku mamy do czynienia z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową oraz kwestię braku opodatkowania przeszłych płatności tytułem umorzenia automatycznego (podatkowo tożsamo traktowanego jak wypłata dywidendy). Temat nie należy do rzadkich, albowiem dość często zdarza się, iż spółka kapitałowa, która otrzymała dywidendę bądź wynagrodzenie za umorzone udziały – w trybie umorzenia automatycznego (jak w analizowanym przypadku) przekształca się w spółkę osobową. Temat, z którym w takiej sytuacji borykają się podatnicy, to czy 2-letni okres utrzymywania min. 10% udziału w spółce dokonującej wypłaty, a uprawniający do zwolnienia z opodatkowania, można uznać za spełniony gdy mija po przekształceniu podmiotu otrzymującego płatność. Sąd wydając – pozytywny dla podatnika wyrok słusznie i z wielu stron uzasadnił swoje stanowisko.

Cały opis wyroku wraz z opinią w Rzeczpospolitej z 13 maja 2020 r., str. H6

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN