Aktualności

01

Pakiety medyczne i inne świadczenia dla pracowników bez ZUS

Inflacja medyczna jest wyższa niż przeciętna inflacja – w tym roku nastąpiły lub spodziewane są podwyżki cen abonamentów medycznych – także tych dla pracowników. To dobry moment, by zweryfikować jak rozliczane dla celów PIT i ZUS są zapewniane pracownikom takie świadczenia jak abonamenty medyczne, ubezpieczenie na życie czy karty sportowe.

O ile nie ulega wątpliwości, że takie świadczenia podlegają opodatkowaniu PIT, to przy spełnieniu kilku warunków, finansowanie (współfinansowanie) tych świadczeń przez pracodawcę może być wyłączone z podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Przekłada się to na oszczędności zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Aby móc skorzystać z wyłączenia z podstawy ZUS, powinno być spełnionych łącznie kilka warunków, tj. korzyść dla pracownika:

  1. powinna mieć charakter niepieniężny,
  2. wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
  3. polegać na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne towarów, przedmiotów lub usług (co wiąże się z koniecznością współfinansowana, choćby w symbolicznej kwocie, przez pracowników).

Zastosowanie wyłączenia powinno być odzwierciedlone w dokumentach wewnętrznych spółki, określających zasady korzystania ze świadczeń oraz ich współfinansowania. Dodatkowym zabezpieczeniem dla spółki może być uzyskanie pisemnej interpretacji wydanej przez ZUS, potwierdzającej prawidłowość zastosowania wyłączenia.

W przypadku zainteresowania tym tematem, oferujemy wsparcie w zakresie: analizy dokumentów oraz ich modyfikacji, wdrożeniu procedury częściowej odpłatności oraz w przygotowaniu wniosku o wydanie interpretacji ZUS – zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN