Aktualności

01

Thedy & Partners o ustawie o doręczeniach elektronicznych: Przy e-Doręczeniach trzeba uważać na terminy

Ustawa o doręczeniach elektronicznych zakłada powszechne wdrożenie adresów do e-Doręczeń. Głównie tą drogą ma odbywać się korespondencja między podatnikami a skarbówką.

Choć od tej zasady będą wyjątki i np. w sytuacji, gdy dostarczenie pisma drogą elektroniczną będzie niemożliwe bądź w przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują możliwość dokonywania doręczeń z wykorzystaniem także innych sposobów organ podatkowy będzie mógł doręczyć podatnikowi pismo z pominięciem e-Doręczeń.

– Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) będzie realizowana przez Pocztę Polską. Wpis adresu do e-doręczeń do bazy tych adresów będzie skutkował zawarciem umowy z Pocztą. Korespondencja w ramach realizacji PURDE będzie dostępna do pobrania przez adresata przez 25 dni od daty jej nadania. Po tym terminie nieodebrana korespondencja będzie usuwana. Wielkość pojedynczej korespondencji w ramach realizacji PURDE nie będzie mogła przekraczać 15 MB (wraz z załącznikami). Co ważne, usunięcie korespondencji ze skrzynki doręczeń spowoduje usunięcie ze skrzynki doręczeń również dowodów powiązanych z daną korespondencją. Choć podatnik będzie mógł zażądać ich udostępnienia, bo dokumenty będą archiwizowane w PUDRE przez 36 miesięcy – wskazuje Michał Nawrot, konsultant w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN