Aktualności

01

Opodatkowanie spółek komandytowych zaczyna przybierać realne formy

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Wspólny mianownik większości zaproponowanych zmian to uszczelnienie systemu podatkowego.

Jedna z poważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zmian, zawarta w projekcie dotyczy objęcia CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych. Przy spółkach jawnych nowy przepis nie będzie dotyczył spółek, gdy wszyscy wspólnicy są zgłoszeni do skarbówki. Z kolei przy spółkach komandytowych w określonych sytuacjach wspólnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia  określonego kwotowo – do 60 000 zł przychodów rocznie z tytułu udziału w zyskach w przychodach jednej spółki.

– Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji w zakresie zmian CIT powołuje się m.in. na sprawiedliwość społeczną. Można z tym polemizować, biorąc pod uwagę fakt, że modyfikacje w opodatkowaniu spółek komandytowych spowodują, że – będąc spółkami osobowymi – będą one opodatkowane podwójnie: raz na poziomie spółki, drugi na poziomie wspólników – ocenia Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Warto też dodać, że wprowadzony ma zostać obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej pod groźbą sankcji wynoszącej do 1.000.000 zł. Obejmie on podatników o przychodach przekraczających w poprzednim roku 50 mln euro., a także takich, którzy działają jako Podatkowa Grupa Kapitałowa. Takie informacje spółki będą musiały podawać na swojej stronie internetowej. Jaki jest powód upubliczniania takich danych?

– Według MF transparentność i przejrzystość działań przedsiębiorców. Publikowanie takich dokumentów ma dowodzić m.in. że firma nie uchyla się od opodatkowania, choć będzie się znów wiązać ze sporym obciążeniem fiskalnym – dodaje Łukasz Kupryjańczyk.

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie planowanych zmian, zapraszamy do kontaktu z nami.

Projekt: https://legislacja.gov.pl/projekt/12338256/katalog/12719141#12719141

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN