Aktualności

01

Od wykorzystywania budynku zależy sposób odliczenia VAT

Odliczenie VAT naliczonego powiązane jest z tym, czy nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług – wynika z interpretacji podatkowej.

Sprawa analizowana przez Dyrektora KIS sprowadzała się do pytania gminy, która kupuje i montuje panele fotowoltaiczne m.in. na budynku, w której mieści się urząd gminy, ale także na budynkach szkół.

– W wydanej interpretacji Dyrektor KIS wyjaśnił, że aby odliczyć w całości podatek naliczony musi być on związany z czynnościami opodatkowanymi podatnika. Zasada ta wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych z podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie trzeba zastrzec, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT – tłumaczy Grzegorz Arczewski, starszy menedżer w Thedy & Partners.

Co zatem powinna zrobić gmina? W pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej. Brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych z opodatkowania.

Z cytowanej interpretacji wynika również, że w zakresie wydatków poniesionych na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – m.in. na szkołach – które będą wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej – do czynności opodatkowanych oraz do celów innych niż działalność gospodarcza i gmina nie będzie miała możliwości przypisania poniesionych wydatków do poszczególnych rodzajów czynności, to w celu wyliczenia kwoty podatku naliczonego gmina będzie zobowiązana stosować sposób określenia proporcji określony w art. 86 ust. 2a i następne ustawy o VAT oraz w przepisach rozporządzenia z 17 grudnia 2015 r. odrębnie dla każdej z jednostek budżetowych wykorzystujących przedmiotowe inwestycje.

Interpretacja indywidualna z 10 października 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.577.2022.2.ŻR.

Jeśli nie wiecie Państwo w jaki sposób ustalić sposób odliczenia VAT przy inwestycjach w gminach – zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN