Aktualności

01

MF wydaje objaśnienia o grupach VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia o grupach VAT. Możliwość ich tworzenia wystartuje 1 stycznia 2023 r. Ministerialny dokument liczy 63 strony i jest podzielony na 13 głównych rozdziałów.

Objaśnienia odnoszą się do przepisów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Koncentrują się na przesłankach (warunkach) utworzenia grupy VAT, zasadach rozliczeń w trakcie funkcjonowania grupy, jak i zagadnieniach związanych z zakończeniem działalności przez grupę VAT. Sporo miejsca poświecono także prawom i obowiązkom związanym z okresami przejściowymi.

Jak podkreśla MF, przedsiębiorcy w ramach konsultacji postulowali, aby w dokumencie tym znalazły się wyjaśnienia dotyczące:

  • przesłanek powiązań wewnątrz grupy, w tym zagadnienie ciągłości spełnienia przesłanek powiązań,
  • procedury uproszczonej w imporcie towarów,
  • tematyki dotyczącej oddziałów podmiotów zagranicznych, w tym o przykłady dotyczące transakcji pomiędzy oddziałem podmiotu zagranicznego, który wszedł do grupy, a centralą podmiotu lub oddziałem z innego kraju,
  • zawierania umowy o utworzeniu grupy w formie elektronicznej,
  • współczynnika i prewspółczynnika, w sytuacji gdy były członek grupy wykonywał wyłącznie czynności na rzecz innych członków grupy VAT.

Wszystkie te elementy w objaśnieniach się znalazły.

Jeśli planujecie Państwo utworzenie grupy VAT w przyszłym roku, a macie w tym zakresie wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z Thedy & Partners: Andrzej Kapczuk

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN